top of page
Description

Article no.: 7

Boken om mystery shopping för medarbetare
Ett verktyg för utveckling av hela företaget

Det har skrivits många böcker om mystery shopping, för mystery shoppers. Den här boken är andra upplagan av första boken som är skriven för medarbetare som blir utvärderade av mystery shoppers. Syftet med boken är främst att förklara hur medarbetare kan ha nytta av att bli utvärderade av en oberoende tredje part och hur det kan hjälpa dem att bli framgångsrika och utvecklas i sitt arbete.


Personalrepresentanter kan få en djupare förståelse för:

1. Syftet med mystery shopping

2. Att mystery shopping är en mycket större möjlighet än ett hot

3. Hur mystery shoppingprogram bör genomföras för att ge optimal effekt

4. Varför mystery shopping måste göras av ett externt företag istället för internt i företaget

5. Hur mystery shoppingprogram kan bidra till att medarbetare får bättre feedback, bättre coachning, personlig utveckling, en tryggare arbetsplats och bättre arbetsledare.

6. Att alla organisationer, till och med fackliga, kan ha nytta av att använda mystery shopping

Boken är också lämplig för arbetsledare och företagsledningar som planerar att starta mystery shopping eller att vidare-utveckla sitt befintliga mystery shoppingprogram. Även journalister, studenter och konsumenter som läser boken kommer att inse att mystery shopping trots allt inte alls är så mystiskt!

Vi som skrivit boken har arbetat med globala mystery shop-pingprogram sedan 1995 och sett hur företag utvecklats tack vare att de använt denna metod på rätt sätt. Då Better Business World Wide är det företag som vi känner till bäst så är det därifrån de flesta exempel i boken kommer ifrån.


Innehållsförteckning

1. Vad är mystery shopping?

2. Varför använder företag mystery shopping?

3. Missförstånd och myter om mystery shopping

4. Olika metoder av mystery shopping

5. Vad skiljer mystery shopping och marknadsundersökningar?

6. Vad skiljer mystery shopping och provköp?

7. Branschorganisationen MSPA

8. Etiska regler och riktlinjer fastställda av MSPA

9. Fördelar för företag, anställda, fack och kunder

10. Kan mystery shopping genomföras i alla branscher?

11. Vad kan man mäta?

12. Vad får man fram för resultat av mystery shopping?

13. Varför är service så viktigt?

14. Vad är bra service?

15. Varför skall personalen föreslå merförsäljning?

16. Hur kan en checklista se ut?

17. Informationsprocessen

18. Krav på en mystery shopper

19. Vem är mystery shoppern?

20. Innan utvärderingen

21. Hur går en mystery shoppingundersökning till?

22. Vad händer efter utvärderingen?

23. Kvalitetssäkring

24. Hur kan en rapport se ut?

25. Identifikation av individer

26. Belöningsprogram

27. Författarnas svar på kommentarer och invändningar från - personal

28. - arbetsledare

29. - fackliga företrädare

30. - mystery shoppers

31. Hur ser det optimala mystery shoppingprogrammet ut?

32. Utvecklingsprocessen

Back

Buy now

bottom of page