top of page
Read more

Article: 28

 

Det säljande värdskapet

Sju steg till mera sälj, glädje och värde.

Vi har skrivit den här boken tillsammans eftersom vi brinner för värdskap och utveckling av medarbetare. Vi är övertygade om att gott värdskap leder till mer försäljning, som i sin tur leder till arbetsglädje, som i sin tur leder till merförsäljning och bättre lönsamhet i verksamheten.

Boken inleds med våra tankar om försäljning och hur vi har präglats av människor och händelser i vår ungdom, till vår inställning till försäljning och värdskap.

Veronica berättar om starka kvinnor som inspirerat henne och beskriver mängder av möjligheter till merförsäljning. Jan berättar om sina erfarenheter från världens bästa jobb, att sälja är vackert, och hur mycket effektivare försäljningen blir när du prioriterar värdskapet i gästmötet.

Sju steg till framgång, kundens och säljares roll presenteras lite mer i detalj, liksom de säljhinder som kan förekomma. Avslutningsvis beskriver Jan hur mycket bättre vi kan hantera gästmöten under våra turkosa dagar.

Vårt mål med boken är att inspirera dig som säljare att se sambandet mellan värdskap och försäljning, så att du vågar och vill arbeta mera effektivt med försäljning.

Det är vad den här boken handlar om. Du kommer att upptäcka hur alla i en framgångsrik verksamhet ”säljer” något och vilken glädje, mening och värde det skapar för oss som medarbetare, vår verksamhet och för våra gäster, de vi finns till för.

Innehåll:

1) Två starka kvinnor
2) Merförsäljning
3) Världens bästa jobb
4) Att sälja är vackert
5) Tänk värdskap!
6) Sju steg till framgång
7) Gästens fem olika roller
8) Säljarens roll
9) Tänk turkost!

Back

Buy now

bottom of page