top of page
Description

Article no.: 6

Så får du alla medarbetare att vilja företagets bästa

Citat av Gunnar Surtevall, VD för People in Progress som utsetts till bästa Gasellfö­retag i Stockholm 2009 och 2010. Chef för Svensk Handel Kunskap:

”Det här är lättsam läsning för arbetsledare på alla nivåer. Boken sammanfattar centrala delar för att driva ett fram­gångsrikt företag och ger ett bra urval av fokusområden. Det är bättre att ha några rättesnören och jobba konse­kvent med dem. Jag gillar perspektivet att öka medarbetar­nas delaktighet och motivation.Skall man utveckla medarbetare till att prestera mera och öka lönsamheten, måste man utgå från hela kompetensbe­greppet; kunskap, färdighet/förmåga och vilja. Boken ger en bra summering samt en skön uppfräschning och påminnelse om väsentliga verktyg i ledarskap och af­färsutveckling, även för erfarna ledare."


Innehåll:
- Mål
- Kritiska framgångsfaktorer
- Engagerade ledare som kan inspirera medarbetarna
- Ledaren måste få alla att vilja företagets bästa
- Ledaren måste få alla att förstå sitt eget ansvar för helheten
- Nuläge
- Ekonomiska nyckeltal, kundundersökningar, mystery shopping, medarbetarundersökningar, analys och förbättringsverktyg
- Balanserat styrkort, benchmarking, SWOT- analys, flödesschema, orsak-verkandiagram, utvärderingsmatris, interna processer, prioriteringsmatris
- Åtgärder.
- Som ny ledare, löpande, vid problem
- Uppföljning. Tvärgruppsmöten

Back

Buy now

bottom of page